Rekenen en dyscalculie

Rekenen
In de eerste jaren van het basisonderwijs worden de basisvaardigheden van het rekenen intensief geoefend met het doel ze te automatiseren. Een leerling weet dan dat 5 plus 4 negen is en stapt moeiteloos over naar 15 plus 4 of 25 plus 14. Hetzelfde geldt voor eenvoudige aftrek-, vermenigvuldig- en deelsommen. Deze vaardigheden zijn dan opgeslagen in het langetermijngeheugen en worden daar zo nodig zonder enige moeite uit naar boven gehaald. Dat is handig, want een kind kan van opgeslagen kennis toepassen als de rekenopgaven ingewikkelder worden.

Soms gaat het automatiseren en toepassen van rekenvaardigheden niet vanzelf. De extra begeleiding op school heeft niet altijd het gewenste effect. Om te voorkomen dat frustraties oplopen en kinderen hierdoor zelfs faalangstig worden, is het goed om deskundige hulp in te roepen.

RT-praktijk ‘de Elstar’ brengt eerst door diagnostisch onderzoeken in beeld op welk niveau uw kind rekent en over welke rekenstrategieën uw kind beschikt. Deze gegevens worden geanalyseerd en van hieruit wordt een persoonlijk handelingsplan op maat opgesteld. Tijdens de particuliere Remedial Teaching zal vervolgens gewerkt worden aan het versterken van het rekenfundament van uw kind.

RT-praktijk ‘de Elstar’ heeft veel ervaring met de begeleiding van leerlingen op het gebied van rekenen. Er wordt begeleiding geboden aan leerlingen van de basisschool tot en met het 3F-niveau (eindniveau VWO). Door de inzet van verschillende methodieken en materialen lukt het vaak al snel om de eerste successen te vieren.

Rekenproblemen versus dyscalculie
Kinderen met rekenproblemen gaan veelal vrij snel vooruit als tijdig ingrepen wordt. Er wordt van dyscalculie gesproken als ondanks tijdig ingrijpen, deskundige begeleiding en zorgvuldige pogingen tot afstemming niet of onvoldoende vooruitgang laten zien. De problemen blijken hardnekkig te zijn.
Voordat overgegaan kan worden op dyscalculieonderzoek moet veelal een handelingsplan overlegd worden waaruit blijkt dat een leerling ondanks een half jaar intensieve, deskundige begeleiding niet voldoende vooruitgaat. Het persoonlijke handelingsplan kan hierbij helpen om dit aan te tonen.