Bouw!

Bouw!

Bouw! is een is een computergestuurd programma dat speciaal ontwikkeld is om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven.

Uit twee omvangrijke wetenschappelijke studies van de Universiteit van Amsterdam blijkt deze aanpak goed te werken. Bouw! kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de achterstanden met lezen en spellen in het Basisonderwijs.

 

Bouw! bestaat uit meer dan vijfhonderd online lessen voor het aanleren, inoefenen, herhalen en toepassen van de leerstof tot en met groep 4.

Bouw! is onafhankelijk naast bestaande methodes te gebruiken. De online oefeningen passen zich aan het tempo van de leerling aan. Toetsen en rapportages maken de vooruitgang zichtbaar. Bouw! is de hoeksteen van passend leesonderwijs aan jonge kinderen die worstelen met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen.

 

In november 2014 heb ik de opleiding tot ‘co√∂rdinator Bouw!’ gevolgd bij Lexima. RT-praktijk ‘de Elstar’ kan uw zoon/dochter helpen bij de worsteling met letterkennis, klankbewustzijn en aanvankelijk lezen. Tijdens de Remedial Teaching wordt het programma aangestuurd. Thuis kunt u zelf als tutor met hem of haar aan de slag.