Welkom

RT ruimte


Welkom op de site van de praktijk voor particuliere Remedial Teaching ‘de Elstar’ te Elst (Gld.). Remedial Teaching (RT) is professionele didactische hulp, die een oplossing biedt wanneer het leerproces van een kind op school niet verloopt zoals verwacht.

Bij RT- praktijk ‘de Elstar’ wordt begeleiding gegeven aan leerlingen van de basisschool, het speciaal (basis)onderwijs, het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Hierbij kan gedacht worden aan hulp bij leerproblemen zoals spelling, rekenen, taal en lezen.

RT Praktijk Elst
Bij RT-praktijk ‘de Elstar’ worden wekelijks zo’n 20-22 leerlingen begeleid. Deze leerlingen zijn afkomstig van scholen uit Elst en wijde omgeving. De begeleiding vindt veelal plaats in de praktijkruimte maar kan ook op de
school van de leerlingen plaatsvinden. Bij een aantal scholen is sprake van een intensieve samenwerking.