Samenwerking en ontwikkeling nieuwe materialen

Bijdrage aan de methodiek Spellingsprint

RT-praktijk ‘de Elstar’ heeft meegedaan aan een pilot van de methodiek ‘Spellingsprint’ van Marijke Theunissen. De bevindingen over de praktische uitvoering van de methode en suggesties ter verbetering werden regelmatig besproken en zijn meegenomen in de officiële versie van Spellingsprint. De gegevens van de begin- en eindmetingen geven aan dat leerlingen door de inzet van ‘Spellingsprint’ goed vooruitgaan. De onderzoeksgegevens van de leerlingen uit RT-praktijk ‘de Elstar’ zijn opgenomen in het artikel ‘De kracht van Spellingsprint: herhalen, herhalen, herhalen’ van Marijke Theunissen wat verschenen is in het Tijdschrift voor Remedial Teaching van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers.

Klik hier voor het artikel: De kracht van Spellingsprint: Herhalen, herhalen, herhalen van Marijke Theunissen

Pilot Rekensprint Extra

Zo heeft RT-praktijk ‘de Elstar’ ook meegewerkt een pilot van de methodiek ‘Rekensprint extra’. Op deze manier hebben we de laatste ‘kinderziektes’ uit de methode gehaald voordat deze op de markt gebracht werd.

Inmiddels is er sprake van een intensieve samenwerking met de maker van de sprint-familie en zijn er nauwe contacten met de uitgever ervan. Binnenkort staan er weer nieuwe pilots op stapel. Onlangs is er overleg geweest over Rekensprint getalbegrip tot 1000 en heb ik nog meegedacht met Rekensprint online.

Ontwikkeling van eigen rekenmateriaal: de Grote getallenteller

Inmiddels heb ik ook zelf de gang naar de uitgever (Schoolsupport) gemaakt. In de praktijk is de ‘Grote getallenteller’ ontwikkeld. De ‘Grote getallenteller’ helpt leerlingen bij het begrip en inzicht van getallen tot 100, 1000, tot aan 1.000.000 en kommagetallen. De ‘grote getallenteller’ helpt bij het inzicht in hoe het tellen verloopt en wanneer je een tiental, honderdtal of duizendtal passeert. Voor sommige leerlingen is terugtellen met sprongen van 1 al lastig 33-32-31-30 maar wat komt er dan…? Door middel van de ‘grote getallenteller’ zie je bij een opdracht als: tel verder met sprongen van 100. 8620-8720-8820-8920-…. hoe de sprong over het duizendtal verloopt.

De Grote getallenteller is eind juni 2017 op de markt gekomen. Hij is met enthousiasme ontvangen in het onderwijsveld en inmiddels ook te koop bij de grote schoolleveranciers als Heutink, Rolf en Reinders.

Op mijn website heb ik een pagina gemaakt: grote getallenteller. Hier is alle informatie van de Grote getallenteller te vinden. Daarnaast verwijs ik je graag naar de website van de Grote getallenteller: www.grotegetallenteller.nl.

Schoolbegeleider voor Schoolsupport onderzoek naar Rekensprint online i.s.m. Universiteit van Amsterdam

Vanaf augustus 2023 ben is als schoolbegeleider bij Schoolsupport werkzaam. Hierbij begeleid ik 6 scholen die deelnemen aan het onderzoek naar Rekensprint Online dat uitgevoerd wordt door de Universiteit van Amsterdam. Het doel is om een wetenschappelijke onderbouwing te krijgen door middel van Nederlands Onderwijsonderzoek. Onderwerp van onderzoek zijn de 4 RT Oefenprogramma’s van Rekensprint Online: Start, Basis, Extra, 1F. Na de afname van Bareka en de TTA worden de leerlingen, samen met de schoolcontactpersoon, ingedeeld in de juiste oefenweek van een van de RT programma’s van Rekensprint Online. De deelnemende scholen hebben een interventie toegewezen gekregen. Deze bepaalt hoe er geoefend gaat worden. Elke school is zowel interventie als controlegroep. Als schoolbegeleider help ik de scholen op weg en geef tips over de uitvoering van de remediërende begeleiding op de deelnemende scholen.