Remedial Teaching

Remedial Teaching betekent letterlijk: herstellend lesgeven. Voor sommige kinderen is leren niet eenvoudig, ook al doen ze nog zo hun best. Zonder een duidelijke reden kunnen kinderen achter raken met spelling, lezen of rekenen.

Wanneer er iets niet goed gaat met een kind, maak je je als ouder natuurlijk zorgen. Het delen van die zorgen met de mensen op school is dan heel belangrijk. Mocht er op school niet voldoende zorg geboden kunnen worden, kan de stap naar hulp buiten school een volgende zijn. Bij RT-praktijk ‘de Elstar’ wordt het kind centraal gesteld. Er wordt uitgegaan van de behoeften van het specifieke kind en de mogelijkheden die het heeft. Het motto is niet voor niets: ‘Niemand is slecht in iets, anderen zijn hooguit iets beter’.

Remedial Teaching (RT) is iets anders dan bijles. Bij RT gaat het om behandeltechnieken die uitgaan van- en gericht zijn op de specifieke problemen van het kind. RT is op deskundige wijze remediërende hulp bieden aan kinderen. In een volle klas is het niet altijd mogelijk om optimaal hulp te bieden, vandaar dat externe hulp een goede aanvulling kan zijn. Bij RT-praktijk ‘de Elstar’ wordt op de volgende gebieden RT gegeven: rekenen, spelling, werkwoordspelling, lezen, taal, begrijpend lezen en woordenschat. Voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs richt ik me met name op rekenen en taal.