Tarieven

Tarieven
Intakegesprek kosteloos
Onderzoek  per onderzoeksuur (inclusief verslag en plan van aanpak). Hier valt ook dossieranalyse onder. €    90,00
Begeleiding 

De tijd welke betaald wordt, komt volledig ten goede aan de leerling. Er gaat dus geen voorbereidingstijd vanaf.

Voor iedere leerling wordt een handelingsplan opgesteld wat aan het einde van het traject, en waar nodig tussendoor, geëvalueerd wordt.

RT 60 minuten begeleidingstijd €    60,00
10 leskaart 60 minuten RT (alleen bij betaling vooraf) €  550,00
RT 45 minuten begeleidingstijd* €    52,50
10 leskaart 45 minuten RT (alleen bij betaling vooraf) * €  475,00
Voor begeleiding van leerlingen op een locatie buiten Elst gelden aangepaste tarieven i.v.m. reistijd. Neem voor meer informatie contact op.

begeleiding en coaching scholen, externe opdrachten

€    90,00
Bijzondere werkzaamheden:
Hierbij valt te denken aan schoolbezoeken, telefoongesprekken,
reistijd en extra tussentijds overleg i.v.m. RT
€    60,00

* Alleen mogelijk indien dit roostertechnisch in te plannen is.

Alle begeleidingstijd komt volledig ten goede aan uw kind. Dus van de genoemde behandeltijd gaat niets af voor administratie en/of voorbereiding! Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor het schrijven en evalueren van het HandelingsPlan.

Voor scholen buiten Elst worden de reistijd en reiskosten (€ 0,28 per kilometer) apart in rekening gebracht. De reistijd wordt berekend naar het uurtarief bijzondere werkzaamheden.

Bij het tarief wordt uitgegaan van behandeling in de praktijk of op de basisschool van het kind. Eventuele huur van een behandelruimte wordt apart in rekening gebracht.

De tarieven zijn vrijgesteld van BTW en gebaseerd op het advies van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).

Betalingsvoorwaarden:

  • Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail geannuleerd te worden.
  • Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
  • Als uw kind ten gevolge van schoolactiviteiten niet in de gelegenheid is om naar Remedial Teaching te komen bent u er als ouder/verzorger verantwoordelijk voor om uw kind tijdig af te melden.
  • Betaling voor de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt er een herinnering gestuurd waaraan kosten verbonden kunnen zijn.
  • Bij het uitblijven van de betaling worden er incassomaatregelen genomen. Alle met de incasso gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt.

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de Privacyverklaring