Opleidingen en cursussen

 1992 diploma Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo)
 2002 cursus Dyslexieprotocol groep 3-4 Marant
 2005 cursus Dyslexieprotocol groep 5-8 Marant
 2009 cursus Recht doen aan meerbegaafde leerlingen Marant
 2010 cursus psychopathologie Fontys Hogeschool
 2012 diploma Master Special Education Needs (Master SEN) Remedial Teaching Hogeschool Utrecht
 2012 opleiding Coach ‘Ik leer anders’ Agnes Oosterveen Monster
 2013 training ‘Taal in Blokjes’ Thalita Bouwmans Utrecht
 2013 basistraining ‘Mindmappen’ Ed van Uden Elst volgens de methode van Tony Buzan
 2014 opleiding Jungle Memory Coach
 2014 cursus ‘Effectief omgaan met ADHD in de klas’ RIO-zorg
 2015 opleiding tot ‘Bouw!-coördinator’ van Lexima voor leerlingen met leesproblemen en vermoedens van   dyslexie
 2015 cursus 1+1=2 Medilex
 2016 opleiding ‘Jamara rekencoach’
 2017 verdiepende opleiding ‘Jamara rekencoach’ en intervisiegroep om de opleiding Jamara rekencoach   verder te verbeteren                                                                                                                                       2018 opleiding gecertificeerd bootcamptrainer rekenen en spelling                                                             2020 Trainer Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas! Cindy Cornelisse                                                       2020 Cursus Dyscalculie en rekenproblemen Prof. dr. J.E.H. (Hans van Luit)                                                   2021 ambassadeurstraining ‘stoplichtmethode tafels’ 

Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teachers LBRT.