Opleidingen en cursussen

1992 diploma Pedagogische Academie Basisonderwijs (Pabo)
2002 cursus Dyslexieprotocol groep 3-4 Marant
2005 cursus Dyslexieprotocol groep 5-8 Marant
2009 cursus Recht doen aan meerbegaafde leerlingen Marant
2010 cursus psychopathologie Fontys Hogeschool
2012 diploma Master Special Education Needs (Master SEN) Remedial Teaching Hogeschool Utrecht
2012 opleiding Coach ‘Ik leer anders’ Agnes Oosterveen Monster
2013 training ‘Taal in Blokjes’ Thalita Bouwmans Utrecht
2013 basistraining ‘Mindmappen’ Ed van Uden Elst volgens de methode van Tony Buzan
2014 opleiding Jungle Memory Coach
2014 cursus ‘Effectief omgaan met ADHD in de klas’ RIO-zorg
2015 opleiding tot ‘Bouw!-coördinator’ van Lexima voor leerlingen met leesproblemen en vermoedens van dyslexie
2015 cursus 1+1=2 Medilex
2016 opleiding ‘Jamara rekencoach’
2017 verdiepende opleiding ‘Jamara rekencoach’ en intervisiegroep om de opleiding Jamara rekencoach verder te verbeteren                                        2018 opleiding gecertificeerd bootcamptrainer rekenen en spelling          2020 Trainer Begrijpend Lezen – Alle teksten de baas! Cindy Cornelisse    2020 Cursus Dyscalculie en rekenproblemen Prof. dr. J.E.H. (Hans van Luit)

Ik ben lid van de landelijke beroepsvereniging voor Remedial Teachers LBRT.