Grote getallenteller

De grote getallenteller poppetje

Welkom bij de Grote getallenteller!

 

Het idee voor de Grote getallenteller is jaren geleden in de dagelijkse onderwijspraktijk ontstaan. Tijdens de rekenlessen in het basisonderwijs, en later ook in de begeleiding in mijn eigen praktijk voor Remedial Teaching, zag ik leerlingen regelmatig worstelen met getalbegrip en getalinzicht. Vragen als ‘Wat komt er ook alweer vóór 700?’ en ‘Welk getal komt er na 6.999?’ werden vaak gesteld. Bij het tellen met sprongen, waarbij het honderdtal of duizendtal gepasseerd moet worden, keken leerlingen me vaak hulpeloos aan.

 

De Grote getallenteller is het hulpmiddel om inzicht in de structuur en opbouw van getallen en het tellen tot 100, 1.000, 10.000, 100.000 en zelfs tot 1.000.000 inzichtelijk te maken en te begrijpen. De Grote getallenteller is een teller met acht draaibare schijven welke gebruik maakt van het positieschema M.HD TD D. H T E om de opbouw van getallen te verhelderen.

 

Er bleken op het gebied van getalbegrip en getalinzicht weinig geschikte materialen beschikbaar. Hierop ben ik zelf aan de slag gegaan om te kijken hoe ik het inzicht in de structuur en het tellen kon vergroten en leerlingen getallen leerden begrijpen. De Grote getallenteller is hiervan het resultaat. Met de Grote getallenteller en de sets met opdrachtkaartjes is het eenvoudig om aan de slag te gaan met het getalbegrip en getalinzicht in de gebieden tot 100, 1.000, 10.000, 100.000 en 1.000.000. De Grote getallenteller geeft leerlingen visuele ondersteuning en helpt hen om honderdtallen en duizendtallen te passeren.

Grote getallenteller in de praktijk

 

De Grote getallenteller geeft inzicht in de structuur en opbouw van getallen en het tellen tot 100, 1.000, 10.000, 100.000 en zelfs tot 1.000.000. De oefeningen van de Grote getallenteller zijn zo opgebouwd dat de leerlingen in de eerste set, getallen tot 100, de systematiek van deze getallenreeks leren doorzien. In de daaropvolgende sets, getallen tot 1.000 –10.000 – 100.000 en 1.000.000, wordt steeds een relatie gelegd met wat de leerlingen in de eerste set ontdekt hebben. Dit geeft de leerling houvast, veiligheid en vertrouwen om de kennis uit te gaan breiden.

 

Samenstelling Grote getallenteller

Voorbeelden van de opdrachten

– een handleiding

– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100-tal

– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000-tal

– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 10.000-tal

– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 100.000-tal

– een set met 40 opdrachtenkaartjes tot het 1.000.000-tal

-twee Grote getallentellers

 

Iedere set biedt minstens 250 waardevolle opdrachten met de volgende vaste onderdelen:

– het opzetten van de getallen (getallendictees)

– de positiewaarde van cijfers in een getal (hoeveel is de 4 waard in 348)

– de hoeveelheid van een eenheid in een getal aangeven (hoeveel tientallen zitten er in 5.678)

– de uitspraak van getallen (1.526 spreek je uit als…)
– het ordenen van getallen (welk getal is het grootste/kleinste)

– verder tellen en terug tellen vanuit verschillende startpunten

– de telrij verder/terug tellen met sprongen (o.a. sprongen van 10 en later sprongen van 10 met

sprong over honderdtal)

 

De Grote getallenteller kan naast elke rekenmethode gebruikt worden en is inzetbaar als visuele

ondersteuning bij de onderdelen ‘Getallen’ en ‘Tellen’ uit de Rekensprint-series.

De Grote getallenteller is uitermate geschikt om binnen scholen en RT-praktijken in te zetten tijdens

de verlengde instructie of in de individuele begeleiding.

Voor meer informatie vewijs ik u graag naar www.grotegetallenteller.nl