Jungle memory werkgeheugentraining

Jungle memory

  • Kan instructies moeilijk opvolgen
  • Is er met z’n gedachte niet bij
  • Het gaat het ene oor in en het andere oor uit
  • Zit veel te dromen
  • Let vaak niet op
  • Is snel afgeleid
  • Kan moeilijk beginnen aan taken, is als laatste klaar
  • Haakt vaak af tijdens een taak
  • Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook al weer doen?’

Hoort u de hierboven geschetste kenmerken regelmatig terug tijdens de oudergesprekken over uw zoon of dochter?

Uit onderzoek blijkt dat deze kenmerken in vele gevallen gerelateerd zijn aan een werkgeheugenprobleem. Het werkgeheugen blijkt één van de belangrijkste voorspellers van schoolsucces te zijn, werkgeheugenproblemen hebben dan ook een grote impact op het leren. Het werkgeheugen is de mogelijkheid om informatie voor een korte tijd vast te houden en deze vervolgens te gebruiken in ons denkproces.

Het werkgeheugen is te trainen. Uit verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat training van het werkgeheugen een transfereffect heeft naar het kunnen volgen van instructies, richten van de aandacht en het oplossen van problemen bij zowel taal als rekenen.

Jungle Memory Werkgeheugentrainingsprogramma is een computerprogramma waarbij kinderen 8 weken lang, 4 dagen in de week, ongeveer 10 – 20 minuten per dag zelfstandig hun werkgeheugen kunnen trainen.

Ik ben een gecertificeerde Jungle Memory Coach en ben opgenomen in het register Jungle Memory Coaches van LerendBrein.

Wekelijks begeleid ik uw zoon/dochter tijdens een deel van de particuliere Remedial Teaching bij 1 sessie. De andere 3 sessies worden thuis gedaan onder supervisie van u als ouder. Via internet kan ik de verrichtingen van uw kind volgen en bespreek dit met U en uw zoon/dochter.